forbot
  • Tehnomarket Elektrik, OOO
Quầy trưng bày
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
3360.00 UAH
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
2868.00 UAH
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
3360.00 UAH
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
2520.00 UAH
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
1800.00 UAH
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
1800.00 UAH
Rơ le thời gian
Rơ le thời gian
1290.00 UAH
Rơ le
Rơ le
1290.00 UAH
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
1680.00 UAH
Rơ le thời gian
Rơ le thời gian
1290.00 UAH
Rơ le thời gian
Rơ le thời gian
1290.00 UAH
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Rơ le thời gian
Rơ le thời gian
Rơ le
Rơ le
Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Rơ le thời gian
Rơ le thời gian
Rơ le thời gian
Rơ le thời gian
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
1800 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
3360 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
1800 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
1800 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
1800 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
2520 UAH(120 USD)
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
2520 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Phụ tùng cho thiết bị điện
Đang có sẵn 
360 UAH(18.75 USD)
Nhóm: Phụ tùng cho thiết bị điện
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
2868 UAH(1 USD)
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
2868 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
3360 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Bộ đóng ngắt
Đang có sẵn 
3360 UAH
Nhóm: Bộ đóng ngắt
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Dnepropetrovsk region,  Dnipro,  49083,  av. Gazety Pravda 35A

Thủ trưởng

Oberemok Irina Yurevna

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Tehnomarket Elektrik, OOO. Tất cả thông tin về Tehnomarket Elektrik, OOO tại Dnipro (Ukraina).